ÇOCUK KORUMA PROGRAMI

Çocuk Koruma Programı Ne Sağlar?

  • Çocuk korumanın kimin sorumluluğunda olduğunu anlama

  • Kurumsal etik kodların belirlenmesi

  • İstismara karşı farkındalık ve eğitim 

  • Okul, spor kulübü gibi kurumlarda istismar süreçlerini yönetme becerisi

  • İzlenmesi gereken yöntemler konusunda bilgi ve tecrübe

  • Düzenli kontrol ve denetim

Image by Edi Libedinsky

GÜVENLİ ORTAM 

Tüm bireylerin, her türlü yaşam ortamında zarar görmemelerini sağlamak için alınan genel koruyucu önlemler, farkındalık çalışmaları, toplumsal sorumluluk projelerini kapsar.

Image by Jason Rosewell

ÇOCUK KORUMA

Zarar görme riski altında olan ya da zarar gören belirli çocuklar için gereken bir dizi faaliyet ve eğitimdir. Çocukların katıldığı her yerde ve her seviyede güvenli bir ortamın yaratılmasına yardımcı olur.

Mutlu Aile Portresi
EBEVEYNLERE SORULAR

•  Çocuğunuzun eğitmenlerini tanıyor musunuz?

•  Çocuğunuzla okul ya da kulüp deneyimleri hakkında konuşuyor musunuz?

•  Çocuğunuzu “hayır” deme konusunda eğittiniz mi?

•  Riskli davranışları gözlemlediğinizde gerekli bilgilendirmeleri yapıyor musunuz?

•  Olumsuz durumlarda nerelere başvuracağınızı biliyor musunuz?

•  Çocuk koruma konusunda aktif rol alıyor musunuz?

Fidanlığında oynamak
KURUMLARA SORULAR

•  Çalışanlarınız çocuk istismarı ve ihmalini tanıma ve bildirimde bulunma konusunda eğitim alıyor mu? Ne sıklıkta?

•  Çalışanlarınızın çocuklarla çalışırken uymak zorunda  oldukları davranış kodları var mı? Bu kodlarda uygunsuz davranışlar belirtilmiş mi?

•  Kurumunuzun istismar ve ihmal bildirim süreci nedir?

•  Kurumunuzda her türlü istismar ve ihmale karşı sıfır tolerans gösterildiğine dair bir kurum politikası belgeniz var mı?

Toplumsal Katılım ve Güçlendirme

Güvenli Ortamdan kim sorumlu?

Kurumlar

Sosyal Devlet

Bakanlıklar

Yerel Yönetimler

STK’lar

Eğitim Kurumları

Federasyonlar

Bireyler

Eğitimciler

Ebeveynler

Yöneticiler

Destek Personeli

Çocuk Koruma Programı

Kurumsal Değerlendirme

Kurumsal Çocuk Koruma Politikaları

Çalışan/Gönüllü Taraması

Çalışan/Gönüllü Eğitimi

Tepki ve Bildirim Sürecinin Planlanması

 

Çocuk Koruma Sorumlusu Eğitimi

İstismar Türleri Eğitimi

Bildirim Süreci ve Takibi

Çalışan/Gönüllü Taraması

Çalışan/Gönüllü Eğitimi

Ebeveyn Eğitimi

Öğrencinin Yaşam Becerileri Eğitimi

 

Çocuk Koruma Sertifikası

yaplogoson-01.png