yap_infog-01.png
fütüristik Tünel

“Geleceği şansa bırakma!” parolasıyla çıktığımız bu yolculukta, geleceğe dair umuda ve el yakan meselelerle mücadele etmeye yürüyoruz. Çetin geçeceğini düşündüğümüz bu serüvende bize cesaret veren, insan doğasının iki muazzam niteliği, insanın değişim ve dönüşüm kapasitesidir. Biliyoruz ki insan, uygun koşullar altında sahip olduğu tüm yaşam enerjisini potansiyelini gerçekleştirmede kullanır. Bu potansiyel sadece kariyer başarısından ibaret değildir. Pozitif duyguları deneyim etme ve yaşam tatmini hissetme, değerli bulduğu bir etkinliğe bağlanma, otantik ve yaşamı zenginleştiren ilişkiler kurma, yaşamda anlam ve hedefler yaratma, başarıya yönelme ve ilham verme ve son olarak da sağlıklı beden ve optimal zindelik potansiyeli. Öte yandan insan, yaşamda karşılaşılan güçlük ve zorluklar karşısında kendini toparlama ve üstesinden gelme gücüne sahiptir. Hızla iyileşme, zorluklarla mücadele etme, engellerle baş etme ve eskisinden daha iyi bir konuma gelmede beceriklidir. Sağlıklı olma konusunda bu yüzyıl başında yaşanan paradigma değişikliği gelişim ve dönüşümün kıymetini müjdeler niteliktedir.

Geleneksel sağlık modeli, bir anlamda hastalık modelidir ve sağlıklı olmayı bir hastalığa sahip olmamak şeklinde tanımlar. Özellikle zihinsel sağlık yeniden tanımlanmaya ihtiyaç duymaktaydı ve 20. yüzyılın son on yılındaki araştırmalar bu yeni tanımın yolunu açtı. Dünya Sağlık Örgütü (2004) zihinsel sağlığı, bireyin becerilerinin farkına vardığı, yaşamın normal stres seviyesiyle baş edebildiği, üretken ve verimli bir şekilde çalışabildiği ve yaşadığı topluma katkı sağlayabildiği bir iyi oluş halini anlatan pozitif bir durum olarak tanımlamıştır. Zihinsel sağlığın yalnızca zihinsel hastalıktan azade olmak olmadığı konusunda artan bir ortak görüş vardır ve zihinsel sağlığın zihinsel hastalığa sahip olmamakla birlikte pozitif duyguların varlığı (duygusal iyi oluş), bireysel (psikolojik iyi oluş) ve toplumsal hayatta (sosyal iyi oluş) pozitif işlevselliğin var olması olarak tanımlanmaktadır. Görüleceği üzere yeni sağlık anlayışında gelişimin ve baş etmenin yeri önemlidir. Bu paradigma değişiminden öne çıkan birkaç sonuç şöyledir; zihinsel sağlığın olması her bireyin gelişmekte olduğunu (iyi oluş) göstermez, gelişmekte olmanın altında kalan her durum problemle sonuçlanır ve son olarak gelişmekte olmanın eksikliği zihinsel hastalığın varlığı kadar kötü bir durumdur. Sağlık ve işlevselliğimize dair bu yeni bakış açısı bizlere yeni sorumluluklar yüklemektedir. Başta çocuklarımız olmak üzere toplumumuzun her bireyine güvenli ve gelişime açık bir yaşam ortamı sunmak.

İki boyutta bize yeni sorumluluklar yükleyen bu yaşam ortamının birinci boyutu güvenli ortamdır. Organizasyon olarak bizler, toplumda güvenli iklim farkındalığı ve sorunluluğu yaymak için toplumsal katılım ve güçlendirme projeleri yürütmekteyiz. Toplumun tüm bireylerinin her türlü yaşam ortamında zarar görmemelerini sağlamak için koruyucu önlemler, farkındalık çalışmaları ve toplumsal sorumluluk projeler yürütmekteyiz. Güvenli ortamın ikinci adımı olarak da zarar görme riski altında olan ya da zarar gören belirli çocuklar için yaşama katıldıkları her çevrede ve her seviyede güvenli bir ortamın yaratılmasına yardımcı olmak için çocuk koruma programlarını devreye sokuyoruz.

Diğer boyut olan gelişime açık yaşam ortamı içinse toplumsal fayda ve çocuklarımızın kariyer gelişimleri açısından bir dizi faaliyeti hayata geçirmekteyiz. Bir yandan yetenekli veya yeteneksiz ikilemine düşmeden her bireyin kaçınılmaz var olan yetenek alanlarını belirleyerek onları ilgileri doğrultusunda sağlıklı bir gelişim yoluna yönlendirirken, diğer yandan da gelişim süreçlerinde rehberliklerini üstlenecek olan yetişkin aktörleri pozitif eğitimcilik bakış açısıyla desteklemekteyiz. Gelişimleri süresince karşılaşacakları engel ve travmalar karşısında dayanıklı olmalarını ve baş etmelerini sağlayacak yöntem ve araçlar sunmaktayız. Deneyimlerden ve insanlardan öğrenmeyi çok kıymetli bir kazanım olarak gören bakış açımızla, sürdürülebilir toplumsal araştırmalar ve sosyal sorumluluk projeleri yürüterek, ihtiyaç duyulan ileri düzey danışmanlık faaliyetlerini de repertuvarımıza katmayı istiyoruz.

Sağlam bir inançla bağlı olduğu vizyonu ve yere sağlam adımlarla basmanın önemine dair gerçeklik algısıyla YAP Akademi, gelişim ve dönüşümün tüm süreçlerini uçtan uca planlayan ve her aşamayı destekleyen bütüncül bir hizmet sunmayı hedefler.

oya.jpg

Oya Akbaylar İncedere

Genel Koordinatör

İletişim ve Proje Danışmanı

Orta ve lise öğretimi Özel İzmir Amerikan Koleji’nde tamamladı.  İstanbul Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı’nda okurken etkinliklerde part time proje yöneticisi olarak çalıştı ve aynı zamanda Türkiye ve yurtdışında kokartlı rehberlik yaptı. 

 

1999-2017 yılları arasında Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’de Bireysel Satış Yönetimi çatısı altında sırası ile uzman olarak Performans ve Kalite Geliştirme, Eğitim, Kampanya Yönetimi işlerini yönetti, son olarak Ticari Pazarlama’da Satış Kanalları İletişim Müdürü olarak görev yaptı.     

 

Entegre iletişim yönetimi, kurumsal iletişim, iç iletişim, eğitim, etkinlikler, sosyal sorumluluk projeleri, perakendede görsel yönetim, denetim ve uygulama ekiplerinin yönetimi, kurumsal dergi ve tv yönetimi konularında tecrübe sahibi oldu.  İletişim ve etkinlikte Turkcell’de içerik ve uygulama olarak, birçok ilke imza attı.  2015-2017 yılları arasında KMD İletişim Komitesi Yönetim Kurulu üyeliğini yürüttü.  İletişim, etkinlik, ekip yönetimi, kriz yönetimi ve bütçe yönetimi konularındaki uzmanlıkları ile 2017 itibariyle Varyasyon Kreatif İletişim’i kurdu.   

 

2017 yılında FunTheMental Sportif Yetenek Ölçümü ekibi ile tanıştıktan sonra çocuklar ile ilgili projeler üretmeye başladı ve 2018 yılında YAP AKADEMİ'yi kurdu.   Çocuk gelişimi ve psikoloji konularında uzmanların da ekibe katılması ile YAP AKADEMİ fiziksel ve zihinsel gelişim konularında eğitim ve danışmanlık vermeye devam etmektedir.

1982-1995 seneleri arasında Efes Pilsen,  İTÜ, Çukurova, THY, Yıldırımspor  ve Yeşilyurt Spor kulüplerinde oyunculuk yaptı. 27 sene kurumsal hayat ile beraber sporu da gündeminden düşürmeyerek 2009'da sportif yetenek ölçümü çalışmalarına başladı. 

Türkiye'de sportif yetenek ölçümü işinde ilklerden olan Tahmaz, teknolojinin gelişmesi ile beraber uluslararası platformlarda kullanılan hassas ve dijital ölçüm aletlerini sürece dahil etti. 

 

2014 yılında ölçüm sürecini dijital bir alt yapıya taşıyarak ve FunTheMental yazılımını tasarladı.  Bu gelişme ile beraber ölçümler manuel ve beyana dayalı süreçten çıkarak, hata payını minimize eden bir alt yapıya kavuştu.   

Bugün Türkiye çocuklarına ait Norm Değerlerini içeren 600.000'den fazla çocuk datasına sahiptir.

 

Antrenör belgesine sahip olan eski milli sporcu aynı zamanda özel cihazlarla Bireysel Antrenörlük yapmakta ve Milli Takım seçmelerine sporcu yetiştirmektedir.   Özel kamplarda ölçüm ve performans koçu olarak danışmanlık yapmanın yanı sıra belirli dönemlerde kendi kamplarını organize etmektedir. 

 

tahsin.jpg

Tahsin Tahmaz

Yetenk ve Performans Programları Direktörü

Performans Koçu ve Eğitmen

İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladıktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji bölümünü ve Marmara Üniversitesi, BESYO'da yüksek lisans programını bitirdi. Profesyonel mesleği olan psikologluk ile 2. lig düzeyine taşıdığı spor kariyerini bir araya getirerek Egzersiz ve Spor Psikolojisi alanında uzmanlaştı.

Doktora tez çalışmasını yürütmekte olan Ali Yıldız, YAP Akademi çatısı altında sporcular, antrenörler, iş yaşamı liderleri ve performans sanatçılarında performans geliştirme ve iyileştirme odaklı olarak bağımsız uygulamalarını sürdürmektedir. 2010 yılından bu yana spor psikolojisi yöntem ve tekniklerini sporcu ve diğer performans gruplarında uygulamakla birlikte alanda bilimsel araştırmalar yürütmekte, kongrelere katılmakta ve çeşitli kurumlar ve federasyonlar bünyesinde yürütülen programlarda performans psikolojisi ve çocuk koruma başta olmak üzere çeşitli konularda eğitmenlik yapmaktadır. Yarı zamanlı öğretim görevlisi olan Ali Yıldız, eski bir voleybol oyuncusu ve TVF belgeli aktif bir voleybol antrenörüdür.

2009 yılından bu yana adli sistem içerisinde mağdurlarla çalışan Ali Yıldız, çocuk koruma programlarının oluşturulması, çocuk koruma politikalarının hayata geçirilmesi, istismar türleri ve önlemler, bildirim süreçleri, travma sonrası psikolojik desteğin planlanması ve adli görüşme konularında eğitimler vermekte ve uygulama çalışmalarını sürdürmektedir. Egzersiz ve Spor Psikolojisi Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Varoluşçu Psikoterapiler Derneği üyesi olan Ali Yıldız, insanları potansiyellerini gerçekleştirme ve iyi oluşlarını sürdürmede çaba göstermeleri konusunda desteklemektedir.

Ali Yıldız

Çocuk Koruma Programları Direktörü

Performans Psikoloğu ve Eğitmen

f68b32c5-0487-419b-9e42-a5b8e7af408c.jpg

Lise eğitimini Bakırköy Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü'nde tamamlayıp, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Çocuk Gelişimi ve Sakarya Üniversitesi'nde Okul Öncesi Öğretmenliği bölümlerini bitirdi. 

Yüksek lisans eğitimi öncesi psikoloji bölümünde bir yıl bilimsel hazırlık eğitimi aldı. Ardından Arel Üniversitesi'nde tezli psikoloji yüksek lisans eğitimini tamamladı.  

Bireysel evlilik terapileri ve eğitim derneğinden aile danışmanlığı eğitimini aldıktan sonra birçok dernek ve akademilerde farklı terapi eğitimlerine katıldı. 

2010 yılında Gelişim Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak göreve başladı. 2013-2017 yılları arasında Bilgi Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünde kadrolu öğretim görevlisi olarak görevini sürdürdü. 

 

2017'den beri sağlık temalı ilk devlet üniversitesi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde çocuk gelişimi bölümünde ve bir çok sağlık bölümünde öğretim görevlisi olarak görevine devam etmektedir. Ayrıca üniversitelerde öğrencileriyle beraber sosyal sorumluluk, topluma hizmet projelerine liderlik yapmakta ve çocuk, anne babalarla ilgili akademik çalışmaları devam etmektedir. 

mahi.jpg

Mahizar Altın

Çocuk Gelişim Programları Direktörü

Çocuk Gelişim Uzmanı ve Eğitmen

Anne - Baba Danışmanı